Article title:   +++Stret na línii Kamenin – GT 722+++
First posted:   Wed 16 Nov 2011
Description:  
Article text:
+++Aterna Prime+++

Na konci roka 899.M4l dosiahla zdĺhavá vojna na svete Aterna svoj vrchol pre vojská odpadlíkov a renegátov. Tam, kde dosiaľ neuspeli zástupy fanatikov, bláznov a pre všetko odhodlaných kultistov z južného kontinentu, tam uspel útok zradcov z légií mariňákov chaosu. Pirátske bandy, bratstva krvi a temní apoštolovia ničivých bohov sa spojili pod vedením temného apoštola Kol Badara z légie Word Beares.
Jeho najvýraznejší velitelia boli Kharn z légie World Eaters, ktorý prišiel so svojím bratstvom na zavolanie svojho pána Khorna a Anaris, kedysi centurion kapituly Meče Ultimy.
Za rok zvrátili nerozhodný boj a postúpili až k samotným hraniciam mesta Aterna Prime – hlavného mesta planéty a sídla guvernéra hviezdneho systému Aterna.

Proti silám Kol Badara stál od samého začiatku inkvizítor Avanor Hadesa, bojom zocelené regimenty imperiálnej gardy a oddiely Planetárnych Obranných Síl, ktoré ale pod neustálym náporom legionárov chaosu a zradcov z južného kontinentu, boli nútené ustúpiť.
Jeden z mnohých regimentov, ktoré sa vyznamenali v bojoch proti chaosu na planéte Aterna, je 4.Yaldenský pluk pod velením plukovníka Corrina. Tento pluk došiel na zavolanie inkvizítora Hadesa roku 896.M4l a na Aterne zatiaľ strávil dva a pol roka intenzívnych bojov.
Ďalšia z posíl, ktoré vypočuli žiadosť inkvizítora, bola útočná skupina Claymore patriaca kapitule hviezdnych mariňákov Meče Ultimy. Tí však na miesto bojov dorazili až na konci roku 899.M41, kedy práve ich príchod znamenal zastavenie veľkej ofenzívy temných síl.

Pre farseera Bhyrindaara bolo pokračovanie bojov na Aterne nemysliteľným rizikom. Čím dlhšie ostávali jeho bojovníci v tomto ťažení, čím viac ich zomieralo v šarvátkach s oboma stranami konfliktu a čím dlšie trvalo špecialistom lokalizovať artefakty a zablokovať portály k Sieťovej ceste, tým viac sa jeho craftworld približoval skaze.
Bhyrindaar mal pred sebou mnoho ciest na výber, mnoho snov a vízií. Príliš mnoho. A príliš mnoho, vlastne všetky, záviseli na tom, ako si mon-keigh poradia s prvotným nepriateľom.
Preto, než by čakal na prirodzený vývoj udalostí a nezasiahol do bojov, vyšiel so svojimi jednotkami na pomoc lojalistom. Po krátkej, búrlivej debate s inkvizítorom Hadesom a pánom kapituly Longiniom pripojil sa k obrane Aterny Prime.

Dlhé ťaženie síl chaosu na severe teda vyvrcholilo v mrazivom konci roku 899.M41 v ruinách Aterny Prime, kde sa strhol trpký a ťažký súboj o osudy mnohých zúčastnených.

Impérium

Rozkazy inkvizítora Avanora Hadesa a lorda generála Callun Verde sú jasné. Zastaviť útočné formácie síl chaosu, ktoré vedú odpadlí astartes. Zabrzdiť tak tlak renegátov na pozície lojalistov, zachovať Aternu Prime a jej hviezdny prístav v rukách verných a získať späť iniciatívu.
Ak sa nepodarí odraziť nápor, treba vlákať nepriateľa dnu do trosiek mesta, kde bude obrana efektívnejšia a chaos stratí prevahu svojej rýchlosti.

Eldar

Pozdržať pád Aterny aspoň dovtedy, než špecialisti nelokalizujú artefakty a nezablokujú brány, ktorými by sa vedel Kol Badara dostať do chodníkov Sieťovej cesty. Zabrániť tak zničeniu craftworldu.
Zároveň s tým stratiť čo najmenej drahocenných životov svojich bojovníkov, aby budúcnosť craftworldu mohla ďalej pokračovať.

Chaos
Temný apoštol Kol Badara a jeho velitelia potrebujú konečne zlomiť odpor lojalistov, aby celý systém s nemalými výrobnými kapacitami a ľudskými zdrojmi získali pre seba.
Zároveň potrebujú uštedriť eldarským bojovníkom veľké straty, keďže plánujú veľkú ofenzívu proti baštám eldarského odporu v ktorých prebieha usilovná práca na zamedzení prístupu Kol Badara k artefaktu Oko brány.
Najrýchlejšia cesta k dosiahnutiu vytýčených cieľov je vo vyslaní silnej obrnenej skupiny za podpory Kharna – Ničiteľa a jeho bandy k bránam Aterna Prime. Pomalšia časť armády tvorená renegátmi, odpadlíkmi, mutantami a pešími astartes bude tvoriť druhý sled, ktorý po prieniku rýchlej skupiny zaútočí na samotné vnútro mesta.


+++Stret na línii Kamenin – GT 722+++
Keď nebo nad Aternou Prime žiarilo stovkami motorov zo stíhačov a bombardérov a samotné mesto sa strácalo pod ťažkým dymom, horiacim peklom sa presúvali zástupy gardistov, predné línie mariňákov a tajomných eldarov k posilneniu východného predmestia na línii Kamenin (malá farma) – GT 722 (strážny post). Práve tam očakávalo vrchné velenie najväčší nápor síl chaosu. A práve tam ich mali spojené vojská zastaviť, alebo spomaliť. Rozkazy boli jasné, udržať líniu za každú cenu.
Kol Badara, hnaný časom a netrpezlivosťou, ktorá sa v ňom v prítomnosti Kharna a jeho bandy začala prebúdzať, vedel, že líniu treba preraziť, vniknúť do odhaleného priestoru a zahnať lojalistov na útek skôr, než sa stihnú pripraviť a boj o Aternu Prime by sa zmenil na dlhé obliehanie. Musí sa dostať sdo srdca mesta, musí si ho podrobiť jedným mocným úderom. Ak tu zvíťazí, lojalistov v ostatných sektoroch Aterny Prime bude môcť napádať zo všetkých strán.
Čas hral proti Kol Badarovi. Ale temný apoštol nebol novým hráčom.

Impérium / Eldar strategic assets
Hold at all costs, Recon, Camouflage, Ambush, Trenches

Chaos strategic assets
Tunnels, Blind Barrage, Orbital Bombardment, Careful Planning, Chaos Altar ( s centrom na velkom démonovi / land rideri)

Battlezone
Boj sa odohrával na predmestí, na strane lojalistov by malo byť pár budov, začiatok mesta, barikády. Po šírke bojovej línie by malo byť čo najviac zákopov a barikád.
Na strane chaosu sú lesy, kopce a krátery – pamiatka na nedávne obliehanie. Kde-tu ruina
Na jednej strane bitevného pola by mohla byt buď malá farma, alebo veža – strážny post.
V centre stola je waystone –
Waystone
V centre bitky stojí prastarý, mocný kameň, ktorý znásobuje silu warpu vo svojom okolí.
Každé kúzlo v 18“ od kameňa dostáva +d6 k sile (max 10) a automaticky uspeje.
Rušiť sa dá ako normálne.
Do 6“ palcov funguje aj ako marka na príchod démonov alebo terminátorov.

Runes of Warding
-nefungujú na celé pole, iba na 24“ od modelu

Deployment
Impérium sa rozostavia prvé, má na to 30minút. Ale žiadne jednotky nesmú ostať v rezerve – okrem jednotiek eldarov alebo mariňákov.
Chaos má tiež 30minút na vyloženie. V rezervách si môže nechať iba jednotky bez transportov. Tieto môžu dôjsť buď cez tunely – obyčajné modely na 20mm base, alebo teleportom – tie, ktoré môžu.
Démoni prichádzajú ako zvyčajne.

Objectives
Cieľov je 6 – 5 je vo vykladacej zóne impéria, šiesty je priamo waystone. Ak v hre padne Kharn, Kol Badar, plk.Corrino alebo knihovník Varus, počítajú sa ako ďalší cieľ.
Prvé kolo začínajú sily chaosu.

Víťazstvo alebo porážka
Keď zvíťazí impérium, v nasledujúcej bitke má Ambush strategic asset.
Ak zvíťazí chaos, dostanú Flank March asset.

Special character wound table
Ak v bitke zomrel, na 3+ prežil a hádže sa ďalej na dolnej tabulke.
Ak padne 1, charakter nenávratne zomrel
Ku kocke sa pridáva +1 ak ho ako objective vzala vlastná jednotka a -1 ak nepriateľská


1.- vážne zranenie. V ďalšiej hre má 1 život a do konca kampane postih podľa výsledku hodu d6:
1. -2 iniciatíva
2. -1 weapon skill
3. -1 balistic skill
4. -2 leadership
5. -1 sila
6. -1 odolnosť
2. – 4.- zranený. V ďalšiej hre má 1 život.
5. – 6.- nič sa nedeje.+++Stret na línii Kamenin – GT 722+++

Strážny post GT 722 na ľavom krídle bojiska obsadili v skorých ranných hodinách dva oddiely ostreľovačov 66tej pechotnej divízie Yaldenovej nádeje. Pripravené zákopy na línii obsadila rota X zo 4.yaldenského regimentu a roty A a B 22. yaldenského regimentu. V druhej línii zákopov ostali divízne podpory a družstvá ťažkých zbraní. V troskách budov z bývalého družstva sa ukryla jednotka tankov zo 72. tankového regimentu „Dowina“. Veliteľ Avigdor Kahalani v tanku typu Vanquisher a dva tanky Leman Russ mali spolu s laserovým ničiteľom pod velením kapitána Basr Taala tvoriť tankovú podporu obrany. Okrem nich boli v obrane pripravené stroje priamej bojovej podpory – mobilná artiléria Griffon a protilietadlové štvorča Hydra. Rýchly prieskum zabezpečovali divízne rezervy Sentinelov a dvojica rýchlych obrnených áut Fox.
Granátnici 4.regimentu boli pripravený na protiútok v transportéroch Chiméra na pravom krídle. Oddiely imperiálnej gardy spadali pod velenie plukovníka Adan Brella z 22. yaldenského regimentu.
Vo veži na družstve vyčkával už dva dni +++classified+++.

Trosky družstva na ľavom krídle obsadila silná skupina eldarov, v budovách sa ukryl samotný farseer Bhyrindaar. Tri stroje s jednotkami aspekt bojovníkov vyslal do stredu, respektíve na pravé krídlo, kde mali podržať sily imperiálnej gardy a v prípade potreby prejsť do protiútoku. Jednotka war-walkerov „Zatmenie mesiaca“ bola ukrytá pod závojom maskovacích štítov v centre bojiska.

Družstvá Mečov Ultimy, ktoré stihli dôjsť na líniu, sa skladali z dvoch tankov Predátor „Iulius“ a „Calisto“, tanku typu Vindicator „Crassus“ a dreadnoughta Varria, ktorí podporili stredné krídlo. Neskôr sa na stredné krídlo dostala aj jednotka seržanta Ajaxa. Brat knihovník Varus s jednotkou seržanta Remusa boli pripravení v neskoršej fáze bojov taktiež zaútočiť na zradcov v priestore stredu. Zo Stormravenu, ktorý spolu s ďalšími leteckými jednotkami mal cieľ útoku ďaleko za prednými líniami zradcov, vyskočila jednotka brata seržanta Comoda.

Proti lojalistom sa rútila silná obrnená kolóna podporovaná teleportom elitných skupín terminátorov chaosu. V divkých víroch immatéria odpovedala na volanie temného apoštola a khornových uctievačov desivá bytosť...
Na ľavom – eldarskom krídle postupovali šírymi lánami polí dva staré stroje Land Rider so samotným Kol Badarom a khornovým obľúbencom lebkonošom Travkom. Taktiež bliehací stroj Vindikátor a transportéry Rhino plné skupín renegátov a bandy raptorov s temným lordom rezačom Azgaranom v čele. Do bojov sa na tomto mieste zapojil aj démonický princ Kh´thanar.
Centrum patrilo množstvu démonických strojov, ktorých samotná existenica ohýbala realitu.
Na pravom krídle lojalistov sa rútila plná sila Kharnovej bandy – Poberačov lebiek. Množstvo transportérov typu Rhino prerážalo svojím odolným trupom lesný porast a ruiny starobylého opevnenia.
V prachu postupujúcej bandy sa ukrýval princ Dagalon.
Podzemným systémom odpadových kanálov sa zatiaľ pohybovali menšie skupiny chaos mariňákov, ktoré boli pripravené zaútočiť na pozície lojalistov z prekvapenia.

Z hustej rannej hmly sa lesom predrali prvé strašidelné obrysy tankov a pekelných strojov. So stále zreteľnejším pohybom prišla aj prvá streľba. Smrtiace démonické stroje Defiler pálili zo svojich kanónov na obrancov v zákopoch jednu ranu za druhou. Z ranného šera a prítmia lesa vystreľovali zradci mocné lúče energií, ktoré oblizovali pancier imperiálnych vozidiel. Po presnej streľbe sa rozpadla jedna z veží strážneho postu a z jednotky sniperov vo vnútri prežil iba jeden človek. Oddiely medikov začínali mať plné ruky práce.
Z kanalizácie vyšli na povrch prvé posily, jednotka mariňákov zasvätených samotnému bohu Nurglemu sa zjavila pred šokovanou predsunutou hliadkou kapitána Anida Naura. Kapitán jediný sa dokázal dostať k svojmu transportéru Centaur, ktorý vzápätí aj s kapitánom explodoval.
Lojalisti a ich eldarskí spojenci sa nenechali zastrašiť a odpovedali rovnakou silnou paľbou. Démonické stroje v centre sa pod presnými výstrelmi tankového esa Avigdora Kahalaniho či nejdného bezmenného hrdinu impéria jeden po druhom menili na trosky. Uvoľnení démoni s vďakou mizli v teraz už neobyčajnej hmle a strácali sa v uzučkých trhlinách v immatériu. Nejeden transportér Rhino sa zastavil a podľahol presnej paľbe, nejeden zradca bol skolení k zemi pod náporom odhodlaných obrancov. Z najvyššej veže družstva si vyberala svoje ciele tajomná postava v čiernom. Jej presná zbraň sa zameriavala na stroje zradcov.
Ako ranný opar stúpal a boj sa stupňoval, adamantiová päsť zradcov sa približovala. Medzi obrancami čeliacimi smrteľne presnej paľbe sa zjavili terminátory chaosu, obrovské pancierové monštrá, ktorých streľba si vybrala vysokú daň medzi pechotou aj obrnenými vozidlami. Leman Russ posádky kapitána Davena explodoval a následný oheň nik neprežil. Zvyšný Leman Russ sa musel vyhnúť streľbe a vnoril sa hlbšie do ruín. Jednotka Nurgleho mariňákov sa zapojila do prestrelky s útočného komanda kapitána Yawn Hallada. Ten sa následne rozhodol pre taktický ústup. Po prudkom bombardovaní musel z bojiska odísť aj ťažko zranený plukovník Adan Brell a imperiálna garda ostala bez vrchného veliteľa.
Na ľavom krídle sa eldari kryli v ruinách a zápasili s dvoma Land Ridermi a ich eskortou v podobe Vindicatoru a zopár Rhín. Pravé krídlo čelilo rýchlo sa približujúcim Rhinám s bojovníkmi Khorna. Za nimi na mohutných krídlach letel princ Dagalon.
Lojalisti držali svoje pozície zatiaľ pevne, no stred zaváhal. A práve tam povolal komisár-kapitán Rawkn Huffe, nový vrchný veliteľ, posily Mečov Ultimy. Do centrálneho sektoru prišli tanky hviezdnych mariňákov. Podporili tak centrum a zatlačili ťažké jednotky nepriateľa.
Keď farseer Bhyrindaar a jeho koncil zaznamenali trhlinu v realite, ktorou tryskali šialené farby warpu, bolo už neskoro na účinnú obranu. Nebo nad pravým krídlom sa zatiahlo. Hmla začala víriť v desivých obrazcoch. Vozidlá sa začali triasť, zbrane zasekávať. Ľuďom sa spustila z nosa krv, pred očami behali mžiky. Z prachu strelby a krvi obetí, ktoré padli pre poťešenie pána Khorna povstal z hlbín empyreánu kráľ Khornových démonov. Jeho obrovské telo s gigantickými krídlami vyrazilo do zákopov medzi lojalistov. Z nepozmenského hrdla vychádzal hlas vetru warpu, masívne ruky držali dve pekelné sekery, ktorými rozsieval smrť po desiatkach. Peklu, ktoré na pravom krídle rozpútal čelila spoločná snaha mariňákov, eldarov i tankov imperiálnej gardy.
Gardisti 22. regimentu, ktorým nebolo dovolené opustiť bojisko, padli pod jeho údermi do posledného muža. Až keď sa diabolská postava skláňala nad komisárom-kapitánom Rawkn Huffom, podarilo sa ho kombinovanej snahe a po veľkých obetiach na strane eldarov aj gardy zastaviť.
Ľavé krídlo sa otriasalo pod útokmi terminátorov a raptorov. Ich postup krylo delostrelectvo, ktoré do krajiny nikoho strieľalo jednu dymovú clonu za druhou. Eldarom a lojalistom tak bolo znemožnené využiť svoju silnú stránku – streľbu. Krytí chuchvalcami dymu, vynárali sa masívne, strašidelné obrysy terminátorov chaosu.
Skupiny raptorov a terminátorov prenikli do zákopov a ruín družstva, no jednotky imperiálnej gardy a aspekt bojovníci eldarov ich dokázali odohnať, zničiť, alebo aspoň zadržať dostatočne dlho na zváženie situácie.
Maršál Diense sledoval na obrazovkach v taktikániu vývoj bitky s neskrývaným potešením. Spojené vojska uštedrili zatiaľ útočníkom väčšie straty, než si mohol priať. Zároveň však videl, že situácia je neudržateľná. Preto sa spojil s dočasným veliteľom komisárom-kapitánom Rawkn Huffom, aby sa so svojimi jednotkami preskupil na druhú líniu obrany na hradbách mesta.
Eldarské jednotky sa odpútali smerom na sever a naviazali na seba nemalú časť zradcov. Tým umožnili lojalistom pomerne ľahký ústup k mestu.

Kol Badar na línii bojov zastavil na jeden deň svoj postup. Bolo treba opraviť poškodené stroje a zoskupiť jednotky, ktoré sa roztrúsili po širokom bojisku. Odhodlaná obrana dokázala temnému apoštolovi, že je treba počkať na pomalšie jednotky pred tým, než sa pokúsia vstúpiť do mesta Aterna Prime.


+++order of battle+++

+++lojalisti+++
-elementy 4. a 22. yaldenského regimentu
-elementy 2. yaldenského prieskumného regimentu
-elementy 7. ľahkého protilietadlového bataliónu
-elementy 44. delostreleckého regiment
-1. družstvo 2. čaty 72. tankového regimentu Yaldenovej nádeje
-+++classified+++
-+++classified+++

+++zradci+++
-skupina lebkonoša Travka
-Kharnoví Poberači lebiek
-Rezači lorda Azgarana
-Kol Badarova apoštolská garda

This article was originally published on:
Site: WARGAMING.sk
URL: http://wargaming.sk/modules/articles/article.php?id=106