[ Stolové hry | Miniatúry | Warhammer | Warhammer 40K | Confrontation ]

  
Hlavné Menu
Reklama
Spriatelené Weby
 
 
 
www.kafe.sk
  Naše mini-logo:
 
Nové články
The first task [2012-02-10 21:05:04]
Takze uvodny clanok co som sa len tak chvilu hral ked nebolo v robote co robit :D nejasnosti je tam...
Stret na Sartanskej planine [2011-12-07 10:13:53]
Battletech 3025
ZRudi vs Miglo
+++Stret na línii Kamenin – GT 722+++ [2011-11-16 12:44:01]
+++Krst ohňom A´un Adat+++ [2011-01-31 19:43:51]
+++chaos vs tau battlereport+++
Kto je online
Pripojeno uživatelu: 2
(1 v sekci Články)

Reg. uživatelé: 0
Návštevníci: 2

více...


Impérium Tau
  Posted on Fri 07 Dec 2007 by Joe_Joe (1516 reads)
Štvordielne pojednanie o Impériu Tau
Časť 2. - Spoločnosť a jazyk

Spoločnosť

Spoločnosť Tau je zameraná na koncept “Vyššieho dobra”; jednotiacu filozofiu, podobnú utilitarizmu, v ktorej jednotlivci obetujú svoje vlastné osobné zisky v prospech celku rasy Tau. Z tejto filozofie potom vychádza aj všeobecné motto Tau „Za Vyššie dobro!“. Jednotlivé kasty spolupracujú aj napriek odlišným úlohám v prospech jedného celku: Zemská kasta zásobuje a vyrába, Vodná kasta komunikuje a distribuuje, Vzdušná kasta spája svety Impéria Tau a Ohnivá kasta ochraňuje. Vonkajší obraz Tau je, že sú idealistickí a altruistickí, veriaci v zjednotenie všetkých vo „Vyššom dobre“.

Vyššie dobro tiež zahŕňa ostatné rasy a akákoľvek rasa, s ktorou prídu Tau do kontaktu, je prizvaná k integrácii do spoločenstva Tau a je jej ponúknutý dohľad Ethereálov. Rasy a skupiny, ktoré sa rozhodnú začleniť, získajú vzájomnú ochranu, obchod a prístup k technológii Tau.

Aj keď sú k ostatním rasám prístupní, považujú Tau svoju cestu za nadradenú iným a veria vo svoje zjavné predurčenie zjednotiť hviezdy. Sú naklonení mierovej integrácii rás, ktoré vykazujú kvality, propagované Vyšším dobrom.

Niekoľko noviel, publikovaných divíziou Black Library firmy Games Workshop poskytlo viac informácií a detailov o duši Tau. Novela Kill Team (Thorpe, 2001) odhaľuje, že ich číselný systém je založený na čísle 8 a ich jedlo je podobné ľudskému s odlišnými chuťami a farbami. Hlavná postava novely, Kage, si všíma ich zložité umenie, ktoré je tak jemné, že ho tamker vždy ľudia prehliadnu. Ich architektúra je tiež opísaná ako majstrovské dielo, ale žiadny architekt sa nesnaží toho druhého prekonať v lesku a nádhere, čo zodpovedá perfektnej harmónii. Postavy Tau v novele tiež kontrastujú s surovými a militantnými ľuďmi ich kľudnou, trpezlivou a tichou osobnosťou, ktorá pripomína skutočnú filozofiu jedného z našich učení - taoizmu.

Kastový systém

Oheň (Shas)

Ohnivú kastu tvoria bojovníci Impéria Tau. Je ich povinnosťou ochraňovať iné kasty a ako takí sú to najpoužívanejší Tau pri hre. Sú o niečo nižší, ale rovnako širokí ako ľudia. Oproti iným kastám majú väčšie svalstvo a sú o niečo slabší ako priemerní ľudia. Kvôli svojej fyzickej nevýhode nazerajú na boj zblízka ako na barbarský a prenechávajú ho Krootskym spojencom.

Zem (Fio)

Zemská kasta je prvotne zložená z farmárov a technikov, zodpovedných za stavbu strojov, kultiváciu jedla a výstavbu budov, ktoré umožňujú Tau prežiť. Zemská kasta tiež zahŕňa remeselníkov, vedcov a inžinierov. Členovia Zemskej kasty sú zavalití a mávajú necitlivé ruky a pragmatický pohľad na život.

Voda (Por)

Vodná kasta pozostáva z obchodníkov, diplomatov a administrátorov. Sú zodpovední za udržiavanie efektívnych vzťahov medzi kastami a komunikáciu a riadenie integrácie cudzích rás to Impéria Tau, alebo kontakt s votrelcami. Členovia Vodnej kasty bývajú vyšší a útlejší ako ostatní Tau a ich črty sú jemnejšie a expresívnejšie. Tau z Vodnej kasty si častejšie osvoja zvyky a kultúrne obyčaje rás, s ktorými jednajú, aj keď to väčšinou robia uvedomele za účelom plodnejšej komunikácie

Vzduch (Kor)

Členovia Vzdušnej kasty Tau slúžili tradične ako poslovia, ale potom na seba prebrali úlohu Loďstva Tau (Kor’vattra), fungujúci ako piloti a členovia posádok vesmírnych lodí. Vzdušná kasta žije vo väčšine prípadov mimo planét a preto sa končatiny jej členov vyvinuli viac do dĺžky a útlosti a kostra so svalstvom nevynikajú takou silou. Pred spojením kást vraj členovia Vzdušnej kasty mávali blankytné krídla, pomocou ktorých dokázali plachtiť na vzdušných prúdoch. Aj keď je tvrdenie o schopnosti dnešných Tau zo Vzdušnej kasty vôbec plachtiť pochybné, stále majú na telách zakrpatené pozostatky krídel medzi pažami a telom, ktoré naznačujú ich predošlé schopnosti.

Ethereálovia (Aun)

Aun je preložený či už ako éterický alebo nadpozemský a opisuje tajomnú podrasu Tau, ktorá ukončila dlhotrvajúce kmeňové konflikty a nastolila doktrínu Vyššieho dobra. Ethereálovia sú vodcami Tau a je v nich skĺbená rola kňazov a kráľov spoločenstva Tau. Ethereálovia svojim vzrastom pripomínajú členov Ohnivej a Vodnej kasty, ale sú na čele označení kosoštvorcovým zárezom. Ostatné kasty Ethereálom vyhovejú bez námietok a cisárstvo ich podozrieva zo skrytej psychickej sily, založenej na feromónoch.
Nie je neznáme, ba priam ani nezvyčajné, že si Ethereálovia niekedy osvoja niektorú z kást a stanú sa v nej následne vodcami určitej skupiny. Stáva sa tak so súhlasom nadriadeného Aun, ktorý verí, že to umožní hlbšiu kontrolu a vedenie infraštruktúry.

Jazyk Tau

Jazyk Tau je komplexnou a vysoko rozvinutou formou komunikácie. Zvukovo je hlboko lyrický a jemný s mnohými slovami a významami, závislými na intonácii, hlasivkovom prízvuku a dokonca aj na postoji. Pre ľudí sú jeho viacnásobné zoradenia mnohoslabičných skupín slov extrémnou prekážkou pri snahe o napodobnenie a vyslovovanie. Len skúsený lingvista by bol schopný správne vysloviť niekotré z najjednoduchších tauských fráz a slov. Táto zložitosť je našťastie utlmená skutočnosťou, že mladí Tau absorbujú počas svojho detstva didaktické učebné moduly, ktoré im prepožičiavajú znalosti o jazykoch ostatných rás vrátane cisárskej gotiky, používanej Ľudským impériom. Aj keď majú tieto znalosti všetci Tau, neznamená to ešte plné pochopenie a použitie daného jazyka. Len Vodná kasta a Ethereálovia sú schopní cudzie jazyky zvládnuť, čo poukazuje pravdepodobne na celoživotný tréning. Všetky ostatné kasty Tau sa pri preklade spoliehajú na Vodnú kastu (ak je prítomná) a pri priamej komunikácii používajú krátke výrazy so silným prízvukom.

Tau poznajú mnoho spôsobov vzájomného oslovenia. Najdôležitejšou časťou mena Tau je kasta, v ktorej sa narodili a ktorá tvorí súčasť ich osobnosti. Druhá časť ich mena zodpovedá postaveniu v spoločnosti; so žiadnou úrovňou alebo profesiou sa nespája žiadna hanba – každý Tau má v spoločnosti svoje miesto a teší sa z rešpektu ostatných odhliadnuc od úloh, ktoré vykonáva. Každá rola je uznávaná ako súčasť väčšieho celku a podpora spoločného dobra. S výnimkou triedy ‘Saal, vyhradenej pre deti Tau existuje päť vyšších tried, z ktorých každá má mierne odlišný význam odvodený od kasty, ku ktorej tvorí príponu. V rastúcom poradí služobného veku sú tieto triedy (a ich voľné preklady podľa Ohnivej kasty) nasledovné:

• 'Saal = Kadet
• 'La = Bojovník
• 'Ui = Veterán
• 'Vre = Hrdina
• 'El = Rytier alebo Šľachtic
• 'O = Veliteľ

Za kastou a triedou nasleduje rodná planéta a potom vlastné meno (mená). Napríklad známy tauský generál Veliteľ Farsight sa celým menom volá Shas'O Vior'la Shovah Kais Mont'yr (Veliteľ Ohnivej kasty z planéty Vior’la s vlastným menom „Farsight Schopný Čistokrvný“). Niektoré budovy majú podobné zložené mená, ako napríklad Aun'bork'an'retha (chrám/univerzita Ethereálov na planéte Bork’an) a run’al (pevná pozorovateľňa). Jazyk Tau pravdepodobne postráda časovanie, ale táto teória je založená zatiaľ iba na nedostatku tauských viet.
Index :: Print :: E-mail
Komentář je vlastnictvím jeho autora. Neodpovídáme za jeho obsah.
Poslal VláknoNové obrázky
Rýchle linky
Nové príspevky
Nové linky


Copyright Š 2003 by WARGAMING.sk   |  Powered by XOOPS 2.0 ? 2001-2003 The XOOPS Project  |   Design by 7dana.com